لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک – طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک – تبدیل انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک – ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکاترونیک- گرایش اتوماتیک و کنترل تولیدکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکاترونیک – طراحی ربات‎ها و ﺳﯿﺴﺘﻤ‎ﻬﺎي ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮑﯽکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکاترونیک- گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-کامپیوترکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیککارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی رباتیککارشناسی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی ساخت و تولید – ماشین ابزارکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‎کشی صنعتیکارشناسی ناپیوسته
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکعلمی کاربردی مکانیک خودرو – مکانیک خودروکاردانی
دانشکده فنی و مهندسیمکانیکعلمی کاربردی تاسیسات – تهویه مطبوعکاردانی
دانشکده فنی و مهندسیبرقمهندسی برق- سامانه‎های برقی حمل و نقلکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیبرقمهندسی برق- برنامه‎ریزی و مدیریت سیستم‌‎های انرژی الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیبرقمهندسی برق- سیستم‎های قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیبرقمهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین‎های الکتریکیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیبرقمهندسی برق- افزاره‎های میکرو و نانوالکترونیککارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیبرقمهندسی برق- سیستم‎های الکترونیک دیجیتالکارشناسی ارشد