رشته های تحصیلی

رشته‌های دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

 

دانشکده

گروه آموزشی

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

هنر و معماری

معماری

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

معماری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته

نقشه کشی معماری معماری

کاردانی پیوسته

هنر

عکاسی

کارشناسی پیوسته

نقاشی

کارشناسی پیوسته

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی حرفه ای گرافیک تصویرسازی

کارشناسی ناپیوسته

هنرهای تجسمی نقاشی

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک گرافیک

کاردانی پیوسته

تعداد بازدید:۱۱۳۳۱