رشته های تحصیلی

تعداد بازدید:۱۷۶۷۱

رشته‌های دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

 

 

دانشکده

گروه آموزشی

نام رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

هنر و معماری

معماری

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد ناپیوسته

شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

معماری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی شهرسازی

کارشناسی ناپیوسته

نقشه کشی معماری – معماری

کاردانی پیوسته

هنر

عکاسی

کارشناسی پیوسته

نقاشی

کارشناسی پیوسته

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی

کارشناسی ناپیوسته

هنرهای تجسمی – نقاشی

کارشناسی ناپیوسته

گرافیک – گرافیک

کاردانی پیوسته