تماس با ما

تعداد بازدید:۱۲۳۳۰

رییس دانشکده هنر و معماری :  آقای دکتر سعید عظمتی                                            33583116-141

     مدیر آموزش دانشکده هنر و معماری : خانم وطن خواه                                                                      173

      کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلان دانشکده هنر و معماری : آقای حسین بابازاده                                      107

  کارشناس گروه هنر : آقای مهدی دوستی                                                                                     173

        کارشناس گروه معماری : آقای مهدی دوستی                                                                                    170