رییس دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۲۶

نام و نام خانوادگی : دکتر امیرحسین ذاکرزاده 

مدارک تحصیلی :

کارشناسی : مهندسی عمرانی

کارشناسی ارشد :مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی

بورسیه دکتری معماری

تلفن مستقیم :33583116

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:141