رییس دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۹۴

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سعید عظمتی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

مدرک تحصیلی : دکتری معماری - دانشگاه  هنر اصفهان

   E-mail : S.Azemati@iauet.ac.ir    

  saeed_azemati@yahoo.com

تلفن مستقیم : 33583116

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 141