کارشناس فارغ التحصیلان و بایگانی

تعداد بازدید:۲۱۴۳

کارشناس امور فارغ التحصیلان دانشکده

نام و نام خانوادگی : حسین بابازاده کاریکلا

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:107