رشته های گروه هنر

تعداد بازدید:۵۱۴۵

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

هنر

نقاشی

کارشناسی ‎پیوسته

 
 

2

عکاسی

کارشناسی ‎پیوسته

 

3

علمی کاربردی ارتباط تصویری

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

4

کارشناسی حرفه ای گرافیک - تصویر سازی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

5

هنرهای تجسمی نقاشی

کارشناسی ‎ناپیوسته

 

6

علمی کاربردی گرافیک گرافیک

کاردانی ‎پیوسته